Jaarcijfers

Doelstelling

Het instandhouden van de dierenweide en de daarbij behorende opstallen in Maartensdijk, het beheren en exploiteren van de kinderdierenboerderij in Maartensdijk, het verzorgen van de dieren op deze kinderboerderij en op deze dierenweide, het geven van educatie met betrekking tot fauna en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Heel graag wil onze stichting het (nu geheel niet benutte) grasveld wat naast de dierenweide ligt van de gemeente over nemen en gaan betrekken bij de weide. Op deze locatie willen we, naast de mogelijkheid tot betere beweiding van de grasdelen door de dieren, ook extra dieren en wellicht ook nog andere weide dieren gaan houden. Daarnaast zou ook de realisatie van bijvoorbeeld een vlinder en bijentuin/kruidentuin/plukbloemen tuin tot de mogelijkheden behoren op deze locatie.

Uitbreiding van de weide met dit grasveld zou ook een “natuurlijke verbinding” van de weide met de naastgelegen eendenvijver geven. Hierdoor zou ook deze eendenvijver weer tot bloei gebracht kunnen worden.

Overleg over deze uitbreiding met de gemeente De Bilt loopt. Hiervoor wordt vanuit het stichtingsbestuur een plan opgesteld.

Toekomst